Personvern­erklæring

Når du er i kontakt med Pharmanova eller bruker vår nettside vil vi behandle personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Pharmanova AS, ved daglig leder. Kontaktinformasjon:

c/o Bø Netthandelskompetanse AS

Adresse: Bøveien 510, 8470 Bø i Vesterålen
E-post: post@pharmanova.no
Telefon: 949 72 815
Organisasjonsnummer: 999 566 650 MVA

Hva slags personvernopplysninger samler vi inn og behandler?

Ved inngåelse av Memorol-abonnement må vi innhente navn, adresse, e-post og telefonnummer for å opprettholde våre plikter og rettigheter. Vi kan gjøre automatisk oppslag på telefonnummer for å lette utfylling av skjema, og vi kan innhente fødselsdato for å verifisere at du er over 18 år.

Ved kontakt med kundeservice kan vi notere ned hva saken gjelder og knytte det til dine kundeopplysninger hos oss.

For å bruke våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om dette her.

Hvordan og når deler vi opplysninger med tredjeparter?

Noen av produktene og/eller tjenestene vi tilbyr gjør det nødvendig å involvere tredjeparter. Vi verken selger, leier ut, distribuerer eller gjør personopplysninger kommersielt tilgjengelige på annen måte, for noen tredjepart, men vi kan dele informasjonen innenfor vårt konsern, med tjenesteyterne våre og andre tredjeparter for de formål som fremgår av disse retningslinjene:

a.  Deling av personopplysninger innenfor konsernet.

Det norske Naturhuset kan dele personopplysningene dine med tilknyttede selskaper:

 • Når vi må gjøre det for å kunne tilby produktene og/eller tjenestene eller informasjonen som du har bedt om, kan vi overføre personopplysningene dine til konsernets selskaper, hva angår sentrale supporttjenester; eller
 • Hvis du samtykker (f.eks. når du samtykker til konsernets tilknyttede selskaper); eller
 • For å overholde juridiske eller lovpålagte forpliktelser.

b.  Deling av personopplysninger med tjenestetilbydere

Vi deler også personopplysninger med våre tredjepart-servicetilbydere, som vi engasjerer for å yte ulike tjenester, i forbindelse med

 • Levering av våre produkter (f.eks. pakke/distributør);
 • Markedsføring og annonsering av tjenester (f.eks. markedsføringsbyråer, interaktive byråer, tilbydere av e-postløsninger);
 • Nettsidene våre (f.eks. hosting og vedlikehold av nettsidene våre); og
 • IT-tjenester og -løsninger (f.eks. datalagringstjenester, hjelp til database-administrasjon).
 • Innkreving av fordringer

 

Vi har nøye valgt disse tjenesteyterne og tatt forholdsregler for å sørge for at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet. Alle tjenestetilbyderne våre må binde seg gjennom skriftlig kontrakt til å behandle personopplysninger de mottar, kun for det formål å yte spesielle tjenester til oss og å ha egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine.

c.  Deling av personopplysninger med andre mottakere

Vi kan også dele personopplysningene dine med:

 • Våre regnskapsførere, revisorer, advokater eller lignende rådgivere når vi ber dem om faglige råd;
 • Alle andre tredjeparter dersom vi er pålagt å oppgi eller dele personopplysningene for å overholde en lovmessig plikt, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen og/eller sikkerheten til Pharmanova AS, dets tilknyttede selskaper, dets personale og andre;
 • Alle andre tredjeparter for å overholde krav fra domstol, myndighet eller offentlig organ for eksempel, etterleve en rettskjennelse eller handle i samsvar med gjeldende lov eller forskrift; eller
 • investorer og andre relevante tredjeparter i forbindelse med et eventuelt salg eller annen forretningstransaksjon knyttet til Pharmanova AS AS/eller noen av de tilknyttede selskapene.

Endringer

Ev. endringer i vår behandling av personopplysninger vil gjenspeiles her.

Rettigheter ved behandling av dine personopplysninger

Du har rett til innsyn, sletting eller retting av dine personopplysninger. Har du klager på behandling av dine personopplysninger ber vi deg umiddelbart ta kontakt. Du kan også lese mer om dine rettigheter hos Datatilsynet.